قرآن! من شرمنده توام

تصویر ندارد

  به سایت موسسه علوم قرآنی یاسین ارومیه خوش آمدید.   قرآن! من شرمنده توام قرآن!  اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم    می پرسند :  ” چه کس مرده است؟ ” چه غفلت بزرگی که می پنداریم؛  خدا تو را برای …