۲۲ بهمن امسال را تماشایی تر از قبل برگزار میکنیم.

همزمان با آحاد ولایتمدار سراسر کشور ؛ موسسه علوم قرآنی یاسین ارومیه و شعب وابسته به آن نیز با شور و شوق گسترده ای  راهپیمایی تماشایی ۲۲ بهمن ۹۸ را تماشایی تر از سالهای قبل برگزار میکند.

راهپیمایی امسال نسبت به سالهای گذشته از ویژگی خاصی برخوردار هست و خون مطهر سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش شهیدش از  فرماندهان جبهه مقاومت روح تازه ای بر جسم تومند نظام اسلامی و جبهه مقاومت دمید.


پاسخ دهید

دیدگاه شما