مسابقات فرهنگی و قرآنی جانبی مراسم جمع خوانی

برگزاری مسابقات فرهنگی و  قرآنی یکی از مهمترین برنامه های جانبی مراسم بزرگ جمع خوانی قرآن کریم میباشد که همه ساله توسط موسسه علوم قرآنی یاسین برگزار می شود.در همین رابطه  ۱۲۱ نفر در مسابقات قرانی شامل حفظ و قرائت و ۱۳۲ نفر در مسابقات فرهنگی شرکت کردند.

برندگان با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه مورد تقدیر قرار گرفتند.

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما