مراسم جمع خوانی در شهر قوشچی

همزمان با مراسم جمع خوانی  قرآن کریم در اقصی نقاط استان ؛ مراسم جمع خوانی قرآن کریم با مشارکت موسسه علوم قرآنی یاسین ارومیه در شهر قوشچی با همکاری صمیمانه امام جمعه محترم این شهر در حال برگزاری است و استقبال بسیار خوبی از آن بعمل آمده است. بطوریکه مانندسایر مراسمات ؛ این مراسم نیز با کمبود رحل و قرآن مواجه بوده و نیازمند حمایتهای مردمی است .

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما