فعالیت جهادی ادامه دارد

در ادامه فعالیت گروه جهادی امام رضائی های یاسین ؛ خادمین موکب شهداء جبهه المقاومه از موسسه علوم قرآنی یاسین ارومیه  کما کان به فعالیت جهادی خود در عرصه ضد عفونی معابر عمومی و اماکن مذهبی و نیز دوخت ماسک با مشارکت اداره کل اوقاف  امور خیریه استان ادامه میدهند.

در همین رابطه بیش از ۴۰ نفر از بانوان بصورت مستقیم و غیر مستقیم در امر دوخت ماسک فعالیت جهادی دارند و ۲۰ نفر از آقایان نیز امور مربوط به ضدعفونی معابر را انجام می دهند.

 

 

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما