دیدار گرم خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما

دیدار گرم خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما

جمعی از خادمان جمع خوانی قرآن کریم از موسسه علوم قرآن یاسین ارومیه با مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی در محل این مرکز دیدار صمیمانه ای انجام دادند.
در این دیدار ابتدا خانم وجدانی مدیر عامل موسسه علوم قرآنی یاسین و مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی استان از تلاشها و زحمات دستگاههای مختلف بویژه صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی دراجرای مراسم جمع خوانی قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان تقدیر و تشکر نموده و ترویج فرهنگ قرآنی را عامل موثری در سلامت معنوی جامعه دانست و از زحمات مدیر کل محترم سازمان صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی و همکاران خدوم ایشان در ضبط و پخش مستقیم مراسم بزرگ قرآنی قدردانی کرد.

دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما

جناب آقای شکر نیا مدیر کل سازمان صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی نیز با اشاره به موفقیت آمیز بودن اجرای برنامه جمع خوانی قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید نموده و افزود: از آنجاییکه آموزه های قرآن در سبک و سیاق زندگی شماها اثر گذاشته است ؛ لذا بعنوان خادمی مخلص در ترویج فرهنگ قرآنی قدم برداشته اید.

و امیدواریم این فعالیت خالصانه شما تداوم یافته و روزبروز تقویت شود تا اقشار مختلف جامعه از اثرات ارزشمند آن بهره مند شوند.

دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما

دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما   دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما
در پایان این دیدار هدایایی برسم یادبود به ۷۲ نفر از خادمان جمع خوانی قرآن کریم از طرف مدیر کل محترم سازمان صداوسیمای مرکز آدربایجانغربی اهدا گردید.

دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما  دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما دیدار صمیمی خادمان جمع خوانی قرآن کریم با مدیر کل صدا و سیما

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما