دیدار مدیران شعب ایغدیر و زینبیه استانبول با مدیر کل محترم صدا و سیمای استان

 

دیدار مدیران شعب ایغدیر و زینبیه استانبول با مدیر کل محترم صدا و سیمای استان

 

کلیک کنید

دیدار مدیران شعب ایغدیر و زینبیه استانبول با مدیر کل محترم صدا و سیمای استان

دیدار مدیران شعب ایغدیر و زینبیه استانبول با مدیر کل محترم صدا و سیمای استان


پاسخ دهید

دیدگاه شما