در دوم اسفند می آیم چون اجازه نمیدهم دشمنانم برایم تعیین تکلیف کنند

 

انتنظام جمهوری اسلامی نظامهای انتصابی قدرتها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد.ابات ،‌هم حق ملت است، هم یک وظیفه ی ملی است.

این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند.

انتخابات برگ زرینی از حماسه مردم در تاریخ ایران اسلامی است.

 

 

 

هر رای که به صندوق‌ها ریخته می‌شود مانند یک موشک بالستیک اقتدار و امنیت را برای ایران تامین می‌کند.

 

هر رای مردم مانند یک تیر به قلب دشمن است.

حضور گسترده در انتخابات یعنی اعلام حمایت ملت از ولایت.

هر انتخاباتی‌ برای‌ ملت‌ ما و فضای‌ عمومی‌ کشور مثل‌ نسیمی‌ است‌ که‌ فضا را تغییر می‌دهد و معطر می‌کند؛ هوای‌ تازه‌ای‌ در فضای‌ کشور به‌ وجود می‌آورد و امیدهای‌ تازه‌ای‌ در دل‌ها زنده میکند.

 

هر رای مردم در انتخابات خمپاره‌ای به اردوگاه دشمن است.

هر حضور در انتخابات یعنی شرکت در مانور وحدت رای مردم در انتخابات خمپاره‌ای به اردوگاه دشمن است.

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما