جلسات بصیرت افزایی در حاشیه مراسم جمع خوانی

در راستای برگزاری جلسات بصیرت افزایی در قالب برنامه های مدون موسسه علوم قرآنی یاسین ارومیه ؛ دومین جلسه بصیرت افزایی در سال ۹۷ در حاشیه مراسم بزرگ جمع خوانی قرآن کریم با حضور خادمین قرآن و عترت یاسین برگزار گردید. در این جلسه هر کدام از حضار در خصوص موضوعات مختلف از جمله مبحث اربعین حسینی مطالبی ایراد کردند.

 

 

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما