اجلاس نمایندگانی استانی انجمن قرآنی بانوان کشور

اجلاس هماهنگی و فعال سازی دفاتر استانی انجمن قرآنی بانوان کشور از پنجم الی هشتم دیماه جاری از سوی انجمن قرآنی بانوان کشور در تهران برگزار شد.

در این همایش که نمایندگان انجمن قرآنی بانوان کشور از استانهای مختلف شرکت کرده بودند کارگاههای آموزشی و تخصصی در راستای فعال سازی و راه اندازی برخی مراکز استانی انجمن مورد بررسی قرار گرفته و به منظور ارتقای هر چه بیشتر روند فعالیتی انجمن کمیته بندی صورت گرفت. 

گفتنی است موسسه علوم قرآنی یاسین ارومیه نماینده انجمن قرآنی بانوان کشور در استان میباشد که خانم رحیمی به نمایندگی از این موسسه در اجلاس انجمن در تهران حضور یافته بود.

همچنین در این اجلاس ازفعالیت انجمن قرآنی بانوان شعبه استان آذربایجان غربی بعنوان استان فعال نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما